Untitled-7

Дамасцена Розбио ЕООД е нова фирма, създадена след отделянето на нейната

създателка, собственичка и мениджър на съществуващата от 2005г. партньорска фирма в района на общ. Казанлък.

От 2010г фирмата работи самостоятелно и основният й актив са

розовите насаждения в землището на с. Асен, община Павел Баня. За краткото си

съществуване фирмата постигна забележителни резултати. Излезе самостоятелно на

световния пазар с отлично качество на произведеното масло; разшири дейността си

като създаде през 2011г собствени лавандулови насаждения; започна

строителството на собствена розоварна с капацитет 100кг.

Залог за успехите на фирмата в бъдеще са географското

положение на розовите и лавандулови насаждения в подножието на национален

резерват Централен Балкан, чистата планинска вода, съвременната розоварна и

затворения цикъл на производство.